Kritiikistä

"Toisaalta pitää ottaa huomioon, etten osaa samaistua ihmiseen, joka on 'taustoittavan' ja 'analyyttisen' kritiikin himoissaan vain sanomalehtien ja isojen medioiden varassa. Tähän liittyen nettijulkaisujen ehkä suurin haaste onkin näkyvyys ja löydettävyys."